Sporty v T.J. Sokol

 

Sport se v sokole rozděluje do dvou skupin:

Odbor všestrannosti- všechny sportovní aktivity které nejsou zaměřeny na výkonnostní úroveň. Mezi nejčastější cvičení patří aerobik, zdravotní cvičení, rodiče a děti, malá kopaná, florbal,volejbal a turistika a lyžování vše v rekreační formě (provoz lyžařského vleku).  Pro tyto oddíly organizujeme přebory v sokolské všestrannosti plavání, gymnastika, šplh,atletika, přespolní běh, florbal, běh a sjezd na lyžích, volejbal, nohejbal. Těchto závodů se nesmí zúčastnit výkonnostní sportovci daného sportu. Většina přeborů je postupová do celostátních přeborů ČOS v sokolské všestrannosti. Ročně jsou to stovky hodin sportovních aktivit naších členů. Pod vedením jednotlivých cvičitelů cvičí žactvo, dorost i dospělí.Členové TJ se pravidelně účastní i sportovních přeborů a soutěží pořádaných jinými organizacemi či župou.

Odbor sportu - sportovní aktivity zaměřené na výkon. Řadíme sem kopanou, hokej a šachy