sportovní hry a lyžování

 

 

Popis

Cvičení oddílu mladších žáků a žákyň je zaměřeno na všestrannný rozvoj jednotlivce, jeho schopnost adaptace v kolektívu a důraz je kladen i naslušné chování a smysl pro fair play. Žáci mají v zimě možnost 1x týdně navštěvovat lyžařský vlek. Žáci se účastní závodů v plavání,lyžování, přespolním běhu a v atletice . Náplní hodiny jsou míčové hry-volejbal,košíková,sálová kopaná,cvičení na nářadí,posilování.

Věková kategorie. 6 -14 let.                              

Kde: hřiště, tělocvična ZŠ.Lyž. vlek.

Čas cvičení : ve čtvrtek na hřišti od 16.00 hod. a v zimě – pátek  tělocvična nebo lyž. vlek 15.30 – 16.30

Vedouci: Pařil,Juriga