Všestrannost

 

 

  •  kondiční cvičení a aerobic
  •  florbal 
  •  rodiče a děti
  •  zumba
 

Rozvrh 2017 Sokol

SOKOLSKÉ CVIČENÍ

     S nadcházejícím školním rokem opět zahajuje TJ Sokol Kněžice svůj cvičební rok 2014-2015.

Pro veřejnost nabízíme aktivity, zaměřené na všestrannou průpravu ve sportovních hrách , atletice, dále míčové hry,  kondiční cvičení, aerobik ,zumba, lyžování a turisticko společenské akce.Pro ty zdatnější možnost účasti na soutěžích a veřejných vystoupeních.

Veškerá cvičení probíhají pravidelně v pondělí, úterý, středa, čtvrtek,pátek od října do května podle rozvrhu hodin.Vše pod vedením kvalifikovaných cvičitelů. Do veškerých hodin cvičení je možno přijít kdykoliv v průběhu roku bez předběžného přihlášení, vždy 5 min. před začátkem jednotlivých cvičebních hodin. Samozřejmě  v cvičebním oblečení a sportovní obuvi.

  Pro nečleny Sokola cena cvičební hodiny trvající 60 min. je u jednotlivé hodiny 50,-Kč a platí se vždy před hodinou u vstupu do tělocvičny.                                                                                                                  

 Přijďte i Vy mezi nás do tělocvičny ZŠ- uděláte důležitý krok pro své zdraví.

 

 Rozvrh cvičebních hodín: v sekci Sporty v T.J. SOKOL