Tělocvičná jednota Sokol Kněžice je dobrovolná, sportovně společenská organizace, sdružená v České obci sokolské, organizačně začleněná do župy plukovníka Švece v Jihlavě.

  Kněžice je obec ležící mezi městy Třebíčí a Jihlavou. Nadmořská výška obce je 550 metrů nad mořem. Obec patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Jihlava. Obec se skládá ze čtyř původně samostatných obcí Brodců, Rychlova, Vísky a Kněžic.     Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1222 . Na výměře více jak 23 km2 žije celkem 1430 obyvatel. Obec disponuje lékárnou, knihovnou, kinem a střediskem pro volný čas, dále sokolovnou, která je ve správě žadatele a menším travnatým hřištěm, které je ve správě místní Základní a mateřské školy.

Přitažlivost Sokola pro široké vrstvy spočívá v tom, že zde má každý přístup k tělocviku bez rozdílu věku, pohlaví, postavení či tělesné zdatnosti. Náš program nabízí nejen cvičení na nářadí, ale také řadu sportů, pobyt v přírodě a kulturně společenskou činnost. Oddíly sokolské všestrannosti mají svou tradici a sdružují přednostně členy, kteří nechtějí vrcholově sportovat. Zdravé uplatnění v nich najdou i méně nadaní cvičenci včetně tělesně handicapovaných. Cvičenci jsou rozdělení do oddílů podle věku: nejmladší děti s rodiči, předškoláci, mladší a starší žactvo, dorost a dospělé členstvo. Starají se o ně dobrovolní, ale zkušení a vyškolení, cvičitelé, což je v Sokole i v naší jednotě  tradicí.

 

Tělocvičná jednota nabízí zájemcům z řad široké veřejnosti možnost zejména sportovního vyžití.Spektrum naší činnosti jde od pravidelné závodní činnosti registrovaných sportovců, přes rekreační sportovní až po jednorázové akce určené zájemcům všech věkových skupin.

V rámci svých sportovních ale i společenských nebo kulturních akcí se spolupodílíme na každodenním živote občanů obce a snažíme se tak přispět ke zlepšení kvality života na vesnici.

Hlavní poslání jednoty v současné době vidíme v tom, abychom ve spolupráci s ostatními spolky a organizacemi pomohli zlepšit kvalitu života obyvatel na venkově a vytvořili tak naším spoluobčanům takové podmínky a možnosti pro život v obci, aby nebyli nuceni za

těmito podmínkami a službami odcházet do větších měst.

Naší náplní je tělesná výchova a sport, ale nedílnou součástí je i kulturní a společenská činnost.